Končni rezultati izziva 100 sklec

1. Marko Furek 0'43"
2. Jure Potočnik 0'49"
3. Joško Eberhart 0'50"
4. Miha Pori 2'19"
5. Tomaž Ilešič 3'45"
6. Timi Golob 4'20"
7. Dejan Polenšak 7'59"
8. Marjan Tinauer 8'24"
9. Aleš Zorko 10'53"